Borås CottonCarpe Diem BedsClassic Textiles of SwedenCPH LivingCuraFormCuraSömnEkensFamilonHildingHilding AndersHöie of ScandinaviaJensenKarmaKosta LinnewäfveriLord NelsonMille NottiNorsk DunOutlastRecycled by WilleSundTemprakonTempurTuriformVarnamo of SwedenViking
 

Integritetspolicy

Sovkoncept arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller för alla Sovkoncepts kunder i Sverige och ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Då din personliga integritet är viktig för oss genomför vi regelbunden översyn av denna policy och den kan då komma att uppdateras. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på https://www.sovkoncept.se/sv/integritetspolicy.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Sovkoncept Sverige AB, organisationsnummer 559132-3869, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Sovkoncept.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners ansvarar samarbetspartnern för dessa personuppgifter.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

När du köper våra produkter eller tjänster i butik samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna administrera ditt köp, såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, orderinformation, din orderhistorik och annan ärenderelaterad information du delger oss. Om du väljer ett delbetalningsalternativ via vår samarbetsbank samlar vi även in och delger banken ditt personnummer för att ni sinsemellan ska kunna ingå avtal.

När du skickar en förfrågan på sovkoncept.se samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, artikelinformation, och annan ärenderelaterad information du delger oss via förfråganformuläret.

När du besöker sovkoncept.se samlar vi även in för oss anonymiserade data genom användandet av cookies. För mer information se avsnittet om cookies längre ner.

Vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, orderhistorik, bilder och annan ärenderelaterad information du delger oss.

Om du anmäler dig till nyhetsbrev eller deltar i tävlingar eller andra event så medför även det att vi samlar in de personuppgifter som du delger oss.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Kategorier av personuppgifter som kan behandlas

För att kunna hantera din beställning/ditt köp

Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att ingå och/eller fullgöra ett köpeavtal med dig, exempelvis för att kunna kontakta dig när dina varor har anlänt till butikens lager, kunna boka hemleverans och kunna få betalt.

Namn, adress, kontaktuppgifter, orderinformation och orderhistorik, korrespondens, betalningsuppgifter och om du väljer ett delbetalningsalternativ även personnummer.

För att kunna hantera och administrera våra garantiåtaganden och fullgöra våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning

Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra det köpeavtal som vi ingått med dig.

Namn, adress, kontaktuppgifter, orderinformation och orderhistorik, korrespondens, betalningsuppgifter och om du valt ett delbetalningsalternativ även personnummer.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Den lagliga grunden för behandlingen är Sovkoncepts berättigade intresse och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller beställningar eller vid övriga supportärenden.

Namn, adress, kontaktuppgifter, orderinformation och orderhistorik, korrespondens, betalningsuppgifter och om det i det enskilda fallet är nödvändigt även personnummer.

För att kunna skicka generell eller personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter om du tidigare handlat hos oss är Sovkoncepts berättigade intresse att kunna erbjuda lämpliga produkter som vi uppfattar du kan ha behov av och som är relaterade till de produkter du redan handlat hos oss. Du blir vid köptillfället informerad om den här behandlingen och har möjlighet att då direkt eller sedan vid varje utskick tacka nej till fler erbjudanden. Om du i annat fall valt att prenumerera på nyhetsbrev eller andra regelbundna utskick så grundar sig behandlingen på ditt samtycke och även då har du möjlighet att säga nej till fler erbjudanden.

Namn, adress, kontaktuppgifter, orderinformation och orderhistorik.

För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är Sovkoncepts berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

Namn, adress, kontaktuppgifter, uppgifter lämnade i samband med tävlingen/eventet och beroende på tävlingens/eventets form eventuellt orderinformation och orderhistorik samt betalningsuppgifter.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster,

produkter och system för kundkollektivet i stort

Den lagliga grunden är Sovkoncepts berättigade intresse av att ta fram underlag i syfte att planera och utveckla varu- och logistikflöden, företagets resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, sortiment och erbjudanden, IT-system, befintliga lokaler och nyetableringar. Det gäller då generella analyser av avidentifierade data för analys av kundsegment eller hela kundgruppen och inte en viss individs beteende.

Klick- och sökhistorik, köp- och orderhistorik, ålder, geografisk och/eller demografisk ort, enskilda kunders feedback, resultat av marknadsundersökningar eller liknande.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Den lagliga grunden är att det är Sovkoncepts berättigade intresse att förhindra och utreda missbruk av en tjänst eller brott mot vår verksamhet, våra samarbetspartners eller våra kunder.

Namn, adress, kontaktuppgifter, orderinformation och orderhistorik, korrespondens, betalningsuppgifter, personnummer, IP-adress.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Namn, adress, kontaktuppgifter, orderinformation och orderhistorik, korrespondens, betalningsuppgifter och i förekommande fall personnummer.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att kunna ge dig som kund bästa service samt kunna fullgöra våra garantiåtaganden och våra skyldigheter så är det nödvändigt att spara dina personuppgifter. Vi har löpande rutiner för att säkerställa att vi inte sparar onödiga uppgifter eller lagrar dina personuppgifter onödigt länge.

Personnummer behandlas av oss vanligen i syfte att hjälpa dig att ingå ett avtal om delbetalning med en samarbetsbank. I ett sådant fall lagrar vi ditt personnummer endast tillfälligt och uppgiften raderas från våra register inom 6 månader.

Övriga personuppgifter av icke kränkande karaktär som är kopplade till ett köp lagras så länge som allmän reklamationsrätt gäller för köpet. För många av våra sängmodeller finns också personliga garantier av olika slag som gäller upp till 25 år. Personuppgifter kopplade till ett köp av en sådan produkt lagras till dess att den personliga garantin löper ut.

Skickar du e-post eller en förfrågan via sovkoncept.se lagrar vi informationen under pågående ärende och ett år därefter. Om kommunikationen leder till ett köp kan den dock ingå i orderinformationen och lagras så länge övriga personuppgifter kopplade till köpet lagras.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att de personuppgifter som du skickar till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning. I den dagliga verksamheten har personalen i respektive butik endast tillgång till information om de köp du gjort i och den korrespondens du skickat till deras butik.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. För det fall vi enligt lag är skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter så kommer vi även göra det.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst meddela att du inte längre önskar få eventuella nyhetsbrev eller direktmarknadsföring genom att avanmäla dig enligt instruktionerna i utskicket. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontakt

I frågor gällande den här integritetspolicyn eller vår personuppgiftsbehandling kontaktar du oss med fördel via e-post eller post på nedanstående adresser. Du kan också ringa till någon av våra butiker och be att bli kontaktad av den som ansvarar för integritetsfrågor.

 

Sovkoncept Sverige AB
org. Nr:  55 91 32-3869
Gesällvägen 9
863 41  SUNDSVALL

 

 

Våra butiker: https://www.sovkoncept.se/sv/vara-butiker

 

Om cookies

Vad är cookies?

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Sovkoncept.se använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att samla artiklar i din kundvagn i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller samla artiklar i kundvagnen och se vilka kampanjer som skulle gälla om du handlar vissa produkter samtidigt. Det går då inte heller att skicka en förfrågan med artiklar från din kundvagn till någon av våra butiker. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill kunna se alla kombinationserbjudanden och nyttja alla funktioner på sovkoncept.se men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: "Inkognitofönster" (Chrome), "Privat fönster" (Firefox) eller "InPrivate-fönster" (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Sovkoncept.se använder cookies för att hantera artiklar i kundvagnen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies

Sovkoncept.se använder tredjepartcookies i form av analyscookies och annonscookies. Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida, vilket ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteenden. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan. Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Vår sajt använder också ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på vår sajt. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig.

Du kan när som helst dra tillbaka den här tillåtelsen och det gör du på Facebook under Inställningar på ditt personliga konto. Du hittar inställningen på följande adress:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2018-05-24

Standardvy | Byt till Mobil vy